• Tìm Đại Lý, Cộng Tác Viên

    Tìm đại lý phân phối các sản phẩm của Tâm Sen Group trong toàn quốc. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh và các cộng tác viên phát triển sản phẩm cafe sức khỏe. Liên hệ công ty để biết chi tiết về công việc,  chế độ và ưu đãi…