Tổng quan về cafe Việt Nam

Loading...

 Tổng quan về thị trường cafe Việt Nam

Hiện tại cafe đang là mặt hàng nông sản đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất của nước ta, đứng thứ 2 thế giới về sản lượng cafe. Tuy nhiên cafe không phải là một loại thực vật có nguồn gốc tại Việt Nam, cà phê lần đầu tiên đến với Việt Nam năm 1870. Cho đến đầu thế kỉ 20 mới được người Pháp phát triển các đồn điền caffe dầu tiên tại nước ta. Tính đến năm 1930 cả nước ta có 5.900 ha cafe.

 

>>>  Sản lượng cafe Việt Nam có thể giảm 20-25%

 

cafe-viet-nam1

 

Trong thời kỳ những năm 1960-1970, cây cafe đã được đưa vào miền Bắc và trồng tại các nông trường quốc doanh, khi cao nhất (1964-1966) đã đạt tới 13.000 ha song không bền vững do sâu bệnh ở cà phê Arabica và do các yếu tố tự nhiên không phù hợp với cà phê Robusta nên một số lớn diện tích cà phê phải thanh lý. Miền Bắc khí hậu và điều kiện tự nhiên không phù hợp cho sự phát triển của cây cafe. Cho đến năm 1975 đất nước thống nhất thì diện tích cafe cả nước đạt 13000 ha thế nhưng sản lượng chỉ đạt 6000 tấn.

Kể từ sau đó các dự án trồng cafe tại Việt Nam được phát triển mạnh mẽ do nhận được các dòng vốn liên doanh từ các nước như Liên xô, Đức và tiệp khăc đến năm 1990 diện tích cafe đã có 119.300 ha. Sau năm 1986 thì phong trào trồng cafe đã tăng mạnh mẽ trong nông dân và sản lượng cũng như diện tích trồng cafe tăng lên đáng kể trong thời kì này.

Chỉ trong vòng 15-20 năm cafe Việt Nam đã có những sự phát triển cả trăm lần về cả sản lượng cũng như diện tích trồng cafe đưa nước ta trở thành cường quốc về cafe đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Điều này không những làm chúng ta tự hào về cafe mà cả thế giới cũng khâm phục về sự phát triển này.

Chúng ta đang chuyển dịch mạnh mẽ từ trồng cafe Robusta sang Arabica, chú trọng phát triển chất lượng để cạnh tranh và nâng cao giá trị xuất khẩu. Cafe đang đem lại giá trị xuất khẩu lớn và nhiều ích lợi cho các nông dân Việt Nam.